Ereleden van Constantia zijn:

Leden van Verdienste van Constantia zijn:

de heer Thom Zondervan

mevrouw Annie Fokkema

de heer Arie Boomsma, † 21 juli 2016

mevrouw Griet Nachtnebel

mevrouw Tetsje de Boer

mevrouw Siepie Hallema

de heer Minne Fokkema